เลือกหน้า

ระบบไฮดรอลิก

ภาพรวมระบบไฮดรอลิก

ให้คำจำกัดความง่ายๆ ก็คือ ระบบไฮดรอลิกส์ผ่านการใช้ของเหลวอัดแรงดันเพื่อทำงานและทำงาน อีกวิธีหนึ่งคือของเหลวที่มีแรงดันเพื่อทำให้สิ่งต่างๆ ทำงานได้

เชื้อเพลิงเหลวในระบบไฮดรอลิกกำลังมีขนาดใหญ่มาก ดังนั้น แรงดันไฮดรอลิกจึงมักใช้กับเครื่องจักรกลหนัก ในระบบไฮดรอลิกส์ แรงดันของเหลวจะผ่านตลอดเวลา ทุกส่วนของของไหลอัดแรงดัน ACTS บนส่วนคอนเทนเนอร์จะสร้างแรงหรือกำลัง เนื่องจากการใช้แรงนี้ ผู้ปฏิบัติงานจึงสามารถปรับปรุงน้ำหนักได้ และสามารถทำงานซ้ำๆ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำโดยขึ้นอยู่กับวิธีการ

แสดง 1-32 216 ผล